Overige behandelingen

Laserbehandeling voor glasvochttroebelingen (floaterlaserbehandeling)

Heeft u last van kleine zwevende vlekjes in het het gezichtveld, ook wel glasvochttroebelingen of floaters genoemd? Bij het Oogziekenhuis Focuskliniek wordt een laserbehandeling voor glasvochttroebelingen (ook wel floaterlaserbehandeling) aangeboden. Lees hieronder meer.

Glasvochttroebelingen
In het oog is de ruimte tussen de lens en het netvlies gevuld met glasvocht (zie figuur 1). Het glasvocht is een soort heldere gelei. Met het ouder worden verandert de samenstelling van het glasvocht langzaam, waardoor troebelingen in het glasvocht kunnen ontstaan. Deze kunnen worden waargenomen als zwevende vlekjes in het gezichtsveld. Veel mensen hebben glasvochttroeblingen (floaters) in het oog. Meestal vallen de glasvochttroebelingen niet op, maar soms kunnen ze het zicht (ernstig) hinderen. 


figuur 1

Afwachten
Glasvochttroebelingen kunnen geen kwaad en hoeven daarom niet behandeld te worden. Ze kunnen in de loop van enkele maanden tot jaren langzamerhand minder hinderlijk worden. Men kan er aan gewend raken of de troebelingen kunnen verplaatsen naar een minder opvallende plek in het oog. Daarom wordt vaak geadviseerd om eerst een tijd af te wachten, voordat besloten wordt om de troebelingen middels een behandeling te verwijderen. Het dragen van een zonnebril kan de klachten ook verminderen.

Behandeling
Hoewel behandeling niet medisch noodzakelijk is, kan behandeling worden overwogen als u ernstig wordt belemmerd door de glasvochttroebelingen. Bijvoorbeeld als u als gevolg van de troebelingen veel last ervaart in uw dagelijks functioneren of kwaliteit van leven. De volgende behandelingen zijn mogelijk om de troebelingen te verhelpen:

Laserbehandeling voor glasvochttroebelingen
Bij een laserbehandeling voor glasvochttroebelingen (floaterlaserbehandeling) wordt met een YAG-laser de glasvochttroebeling behandeld. De YAG-laser zorgt ervoor dat de glasvochttroebelingen kleiner worden gemaakt, worden verplaatst en/of verdampt. Bij een laserbehandeling voor glasvochttroebelingen hoeft de oogarts niet in het oog te snijden. Dit maakt de drempel voor deze behandeling relatief laag. Meer informatie over de laserbehandeling voor glasvochttroebelingen leest u verder op deze webpagina.

Glasvochtoperatie (vitrectomie)
Bij een glasvochtoperatie wordt chirurgisch het glasvocht zoveel mogelijk uit het oog verwijderd. In de meeste gevallen zijn de glasvochttroebelingen daardoor definitief verdwenen. Omdat elke operatie gepaard gaat met risico’s, zijn wij terughoudend in het uitvoeren van een glasvochtoperatie voor storende glasvochttroebelingen. Zo kan, als u nog niet aan staar (cataract) geopereerd bent, door de operatie binnen enkele maanden tot jaren een versnelde staarvorming optreden en een staaroperatie noodzakelijk zijn. In een klein aantal gevallen kan het netvlies na de operatie gaan loslaten, kan een bloeding in het oog ontstaan of heeft u kans op een op een ernstige infectie. Lees meer over glasvochttroebelingen en de glasvochtoperatie op de website van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Consult met de arts
Uit het consult met de oogarts moet blijken of u in aanmerking komt voor een laserbehandeling voor glasvochttroebelingen. Tijdens het consult wordt u over de behandeling geïnformeerd, alsook over de alternatieven: de glasvochtoperatie of het niet-behandelen van de glasvochttroebelingen. Tijdens het consult met de arts zal u een uitgebreide informatiefolder over de laserbehandeling voor glasvochtroebelingen. Ook krijgt u een toestemmingsformulier, dat u dient in te vullen als u besluit zich te laten behandelen met de laserbehandeling voor glasvochttroebelingen.

Tijdens de behandeling
De laserbehandeling vindt plaats op de laserafdeling in Het Oogziekenhuis Rotterdam aan de Schiedamse Vest 180 te Rotterdam.

Bij een laserbehandeling voor glasvochttroebelingen wordt altijd maar één oog tegelijk behandeld. Er hoeft bij deze behandeling niet in het oog te worden gesneden. Ter voorbereiding op de behandeling krijgt u druppels in uw oog om de pupil te verwijden. Na een half uur zijn de druppels goed ingewerkt. De laserbehandeling vindt plaats in een donkere ruimte. U zit op een stoel waarbij uw kin rust op een steun en uw voorhoofd leunt tegen een band. De oogarts verdooft uw oog met oogdruppels en u krijgt een speciale lasercontactlens met wat ooggel in het oog geplaatst. Hierdoor kunt u tijdelijk niet meer knipperen en kan de oogarts scherpstellen op uw glasvochttroebeling. Via de contactlens wordt met laserlicht in het oog geschenen. Het is belangrijk dat u goed stil zit. Tijdens de behandeling wordt de glasvochtroebeling met een YAG-laser behandeld. De YAG-laser zorgt ervoor dat de glasvochttroebelingen kleiner worden gemaakt, worden verplaatst en/of verdampt. De laserbehandeling duurt ongeveer 15 à 20 minuten en is pijnloos.

Resultaten
In de meeste gevallen kunnen de glasvochttroebelingen niet volledig en/of permanent verwijderd worden. Een herhaling van de behandeling kan dan gewenst zijn. Ook door veroudering kunnen na verloop van tijd weer troebelingen zichtbaar worden. Onze ervaring leert dat herbehandeling bij ongeveer 35% van onze cliënten plaatsvindt. Indien twee laserbehandelingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid kan bij ernstige visuele belemmering  een glasvochtoperatie (vitrectomie) worden overwogen.

Risico’s en ongemakken
Hoewel de kans op complicaties zeer klein is bij een laserbehandeling voor glasvochttroebelingen, kan behandeling met de laser wel degelijk risico’s en ongemakken met zich mee brengen. Mogelijke risico’s en ongemakken van de laserbehandeling voor glasvochttroebelingen staan omschreven in de folder die u meekrijgt van de arts voor de behandeling. Mocht u hierover meer willen weten? Neem dan contact op met Oogziekenhuis Focuskliniek via 010 402 34 56.

Na de behandeling
Na de laserbehandeling voor glasvochttroebelingen kunt u, doordat uw pupil nog wijd is van het druppelen en de gebruikte ooggel niet goed zien en zodoende ook niet zelf autorijden. U wordt dringend geadviseerd een begeleider mee te nemen die u na de behandeling naar huis brengt. Het beperkte gezichtsvermogen duurt meestal niet langer dan de volgende dag. Verder gelden er geen specifieke leefregels. Als u voor de behandeling al oogdruppels gebruikte, dan moet u deze na de behandeling gewoon blijven gebruiken. Er wordt na de behandeling meestal ongeveer na 4 weken een controleafspraak gemaakt. Bij problemen kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de oogarts die u behandeld heeft.

Kosten
Klik op de onderstaande link voor meer informatie over de kosten van een laserbehandeling voor glasvochttroebelingen (floaterlaserbehandeling).

Afspraak maken
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de informatie of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer van Oogziekenhuis Focuskliniek: 010 402 34 56 of stuur een mail naar info@focuskliniek.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bioptics

Indien uw oogafwijking niet alleen door de behandeling van een lensimplantatie verholpen kan worden, kan de restafwijking mogelijk door middel van een laserbehandeling gecorrigeerd worden. Dit wordt ook wel een biopticsbehandeling genoemd. Deze behandeling volgt eventueel twee tot drie maanden na de lensimplantatie.

De kosten voor een bioptics behandeling bedragen € 695,-

Afspraak maken

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen